SISTEM SAMODEJNEGA GEOMONITORINGA

Adler, Ruska Federacija

V poletnih mesecih leta 2014 so naši strokovnjaki izvedli projektna dela, oblikovali avtomatiziran sistem za spremljanje objekta ” gorskega klimatskega zdravilišča ” Alpika – Service, vključno z žičnicami in smučišči, načrtovanja objektov in prometne infrastrukture.

Izvedeno je bilo 3D skeniranje ( na lokaciji ) objekta zemljišča, na katerem so bila izvedena gradbena dela v M1 : 500 (približno 40 hektarjev). Ustvaril smo digitalni model reliefa ( DTM ), ki temelji na revidirani raziskavi.