SISTEM GEOMONITORINGA 2. STOPNJE

Soči, Ruska Federacija

Naši strokovnjaki so razvili geomonitoring sistem 2. stopnje na večih delih železnice Soči (Rusija). Projekt je bil namenjen za omogočanje avtomatske obdelave podatkov že obstoječih (različnih) sistemov, primarno spremljanje in zmanjševanje človeškega dejavnika v izrednih razmerah.

KAKO SE IZVAJA:

Obdelava podatkov se izvaja s pomočjo treh meril stopnje nevarnosti. Sistem omogoča, da se na vsaki stopnji sproži samodejni alarm. Človeški dejavnik je izključen (zmanjšan) in prav zato zgodnje odkrivanje začetnih faz nevarnih geoloških procesov postane mogoče. Omogočili smo vizualizacijo  nadzorovanih objektov (območji), kjer se senzorji samodejno prikažejo v različnih barvah (zelena, rumena ali rdeča), odvisno od stopenj odstopanja od normalnega stanja. Tako omogočamo preprost in hiter vpogled na enem monitorju ter enostavnejšo oceno stopnje nevarnosti in enostavno določanje območja grožnje.

Naš sistem omogoča, da se sistem vključi in pozove k ukrepanju pred morebitnimi nesrečami in predlaga postopek ukrepanja odgovornim osebam, kar v kritičnem položaju omogoči večjo učinkovitost procesa odprave nesreč.