Večina nevarnih geoloških procesov (kot so zemeljski, tekoči plazovi, podori ipd.) imajo precej očitne znake kritičnega stanja pobočja dolgo preden dejansko pride do take naravne nesreče.

To je mogoče opaziti skozi zlome ali lokalne premike tal ob zgornji meji plazu vendar je takovrstno preprečevanje plazov težko nadzorovati.

Zgodnje odkrivanje in preprečevanje plazov

Vzroki za nastanek plazu so dalj časa trajajoči procesi, ki krhajo ravnovesje v zemljini. Povod pa tisti dejavnik, ki to ravnovesje podre in to so ponavadi vremenska dogajanja (močno deževje, poplave, dvig podtalnice), hitre spremembe temperature (taljenje snega, umikanje ledenikov in permafrosta, spomladansko taljenje razpok), potresi, antropogeni posegi (spodkopavanje brežin, povečevanje naklona brežin, sečnja gozdov, rudarjenje, promet, sprememba smeri vodotokov itd.).

PREPREČEVANJE PLAZOV

Naši usposobljeni strokovnjaki izvajajo procese za zgodnje odkritje in pravočasno odpravo pogojev za razvoj plazu, ki vključujejo:

•    zagotavljanje ukrepov za odvodnjavanje,

•    lokalna okrepitev pobočij,

•    odprava zlomov

Na ta način lahko pomagamo z minimalnimi stroški preprečiti morebitni nastanek naravne katastrofe.

Kritične točke, tako znane kot neznane, so ponavadi nevarne in slabo dostopne zato te kraje težko redno pregledujemo, da bi predhodno odkrili znake razvoja nevarnih geoloških procesov.

Dandanašnja tehnična sredstva (preprosti in stroškovno učinkoviti senzorji in mobilne komunikacije) omogočajo, da z geomonitoring-om pošljemo redne in točne podatke v katerikoli kotiček sveta (z internetno povezavo) in s tem omogočimo preprečevanje plazov na različnih območjih.

Predstavljamo najmodernejše ARMOTEQ 1,0 ® večfunkcijske senzorje, ki so jih naši inženirji razvili z namenom zagotavljanja varnega in stroškovno učinkovitega geomonitoringa nevarnih geoloških procesov.

PREBERITE VEČ