GEOTEHNIKA

Projektne rešitve

Sodobna tehnologija v gradnji

Sodobne gradbene tehnike omogočajo izgradnjo bolj kompleksnih in edinstvenih objektov v krajih, kjer še pred nekaj leti to ni bilo mogoče. Takšni projekti zahtevajo dodatne ukrepe za zagotovitev varnosti gradnje ter za zagotavljanje neprekinjenega delovanja.

 

PRAV ZATO BI MORALI TAKOVRSTNI PROJEKTI VKLJUČEVATI DODATNA VARNOSTNA SPREMLJANJA GEOLOŠKIH PROCESOV MED PROCESOM GRADNJE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNE NAMESTITVE STRUKTUR IN OBJEKTOV V OKOLJU IN KASNEJE MED SAMO UPORABO.

 

NAŠI STROKOVNJAKI IMAJO IZJEMNE IZKUŠNJE ZA RAZVOJ, USPOSTAVITEV, NADZOR TER ZAGOTAVLJANJE VARNOSTNEGA INŽENIRINGA PRED, MED IN PO GRADNJI OBJEKTOV V ZAHTEVNIH GORSKIH RAZMERAH. RAZVILI SMO ZELO ZANESLJIV IN SAMODEJEN SISTEM ZA NADZOR NEVARNIH GEOLOŠKIH PROCESOV.

NAŠE SPECIALIZACIJE VKLUČUJEJO:

Z

ZAŠČITNE SISTEME

objektov in struktur

Z

IZVEDBO DEL

v težkih gorskih razmerah

Z

GEOMONITORING

nevarnih geoloških procesov

NUDIMO VAM geotehnične rešitve

Optimalno izbiro konstruktivnih in tehnoloških rešitev, ki zagotavljajo učinkovit, hiter in ekološki način gradnje ter zaščite pred nevarnimi geološkimi procesi, kot so plazovi, podori, snežni plazovi, poplave, itd.

PRINCIP SODELOVANJA S STRANKO

~

V prvi fazi predstavimo vse možnosti zaščit

 

Skupaj s stranko izberemo optimalno kombinacijo zaščitnega sistema
Sledi podrobno projektiranje in implementacija

 

Monitoring se začne v fazi gradnje in še nekaj časa po njegovem zaključku

 

Predlagamo metode in sredstva za zaščito in spremljanje nevarnih geoloških procesov, namenjenih preprečevanju in odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo območja in se določijo glede na lokalne razmere.

 

Tak pristop nam omogoča, da naročnikom zagotovimo

najbolj primerno in stroškovno učinkovito rešitev.

Z veseljem Vam ponudimo še več dodatnih informacij!

Naše ostale kompetence